Voor als jou morgen iets gebeurt

Veel zorgen van ondernemers gaan over ‘wat als mij morgen wat overkomt’. Want het zal je gebeuren, dat jij als baas tijdelijk wegvalt en bedrijfsvoering én voortbestaan van je bedrijf onder druk komen. Paniek in je tent kun je dan missen als kiespijn. Als je niet oplet, héb je dat wel, paniek!

Paniek in de tent

Mensen missen hun referentie, nemen geen beslissingen. Of kunnen dat niet, want ze zijn niet op de hoogte. Dat deed jíj altijd… Dus toch paniek in de tent?!

“Zeg eens heel eerlijk, kan het bedrijf door als jij wegvalt? Heb jij tijdelijke opvolging geregeld? Heb jij iemand die bij alle gegevens van leveranciers, klanten en medewerkers kan? Vanuit hun financiën coach ik ondernemers en dan zie ik vaak deze dilemma’s. Dat is oplosbaar c.q. op te vangen.”

De onderneming

“Daarvoor is er de Ondernemersakte. Een pakket voor veilige opslag van alle belangrijke gegevens; en zoveel meer.”

In de Ondernemersakte regel je alle belangrijke zaken voor je bedrijf en privé. Daarin is ook geregeld wie het bedrijf mag vertegenwoordigen – voor als jou morgen iets gebeurt! En komen zelfs zaken als wachtwoorden, codes en afspraken, die ‘meestal alleen de baas weet’, naar voren en worden vastgelegd.

Voorkom stress

Het pakket Ondernemersakte – voor als jou morgen iets gebeurt – sluit aan bij een levenstestament. Het geeft én financiële stabiliteit én een robuust bedrijf én ‘rust in de tent’ en vooral rust in je hoofd; in alle facetten. Het voorkomt stress. Want alle belangrijke gegevens zijn veilig en vertrouwd toegankelijk en een waarnemer om het bedrijf tijdelijk te leiden is bekend (en op de hoogte).

Jij valt weg in je zaak. En dan? 

Regel de Ondernemersakte.

Voor als jou morgen iets gebeurt.